Wildlife(divožijúce zvieratá)Srnec lesný-srna(Capreolus capreolus) Ropucha bradavičnatá(Bufo bufo) Ropucha bradavičnatá(Bufo bufo) Jazvec lesný(Meles meles) Jazvec lesný(Meles meles) Líška hrdzavá(Vulpes vulpes Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2011 Diviak lesný(Sus scrofa) Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) Nutria riečna(Myocastor coypus) Nutria riečna(Myocastor coypus) Srnec lesný-srna(Capreolus capreolus) Diviak lesný-diviačica(Sus scrofa) Veverica stromová(Sciurus vulgaris)


Späť