Wildlife(divožijúce zvieratá)Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2011 Diviak lesný(Sus scrofa) Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) Nutria riečna(Myocastor coypus) Nutria riečna(Myocastor coypus) Srnec lesný-srna(Capreolus capreolus) Diviak lesný-diviačica(Sus scrofa) Veverica stromová(Sciurus vulgaris)


Späť