Wildlife(divožijúce zvieratá)Muflón lesný-baran(Ovis musimon) Muflón lesný (Ovis musimon) Líška hrdzavá(Vulpes vulpes) Diviak lesný-diviačica(Sus scrofa) Jeleň lesný (Cervus elaphus)ruja 2012 Diviak lesný(Sus scrofa) Daniel škvrnitý-danielica(Dama dama) Daniel škvrnitý(Dama dama) Zajac poľný (Lepus europaeus) Líška hrdzavá(Vulpes vulpes Diviak lesný(Sus scrofa) Muflón lesný-muflónica(Ovis musimon) Srnec lesný-srna(Capreolus capreolus) Diviak lesný-kanec(Sus scrofa) Diviak lesný(Sus scrofa) Jeleň lesný(Cervus elaphus) Srnec lesný-srna(Capreolus capreolus) Ropucha bradavičnatá(Bufo bufo) Jazvec lesný(Meles meles) Jazvec lesný(Meles meles) Líška hrdzavá(Vulpes vulpes Diviak lesný(Sus scrofa) Nutria riečna(Myocastor coypus) Nutria riečna(Myocastor coypus) Diviak lesný-diviačica(Sus scrofa)


Späť