Wildlife(divožijúce zvieratá)Muflón lesný (Ovis musimon) Líška hrdzavá(Vulpes vulpes) Diviak lesný-diviačica(Sus scrofa) Jeleň lesný-jelienča(Cervus elaphus) Diviak lesný(Sus scrofa) Jeleň lesný (Cervus elaphus)ruja 2012 Diviak lesný(Sus scrofa) Daniel škvrnitý-danielica(Dama dama) Daniel škvrnitý(Dama dama) Zajac poľný (Lepus europaeus) Líška hrdzavá(Vulpes vulpes Diviak lesný(Sus scrofa) Muflón lesný-muflónica(Ovis musimon) Srnec lesný-srna(Capreolus capreolus) Srnec lesný-srna(Capreolus capreolus) Diviak lesný-kanec(Sus scrofa) Muflón lesný (Ovis musimon) Diviak lesný(Sus scrofa) Jeleň lesný(Cervus elaphus) Jeleň lesný(Cervus elaphus) Srnec lesný-srna(Capreolus capreolus) Ropucha bradavičnatá(Bufo bufo) Ropucha bradavičnatá(Bufo bufo) Jazvec lesný(Meles meles) Jazvec lesný(Meles meles) Líška hrdzavá(Vulpes vulpes Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2011 Diviak lesný(Sus scrofa) Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)


Späť