Wildlife(divožijúce zvieratá)Diviak lesný-kanec(Sus scrofa) Muflón lesný (Ovis musimon) Muflón lesný(Ovis musimon) Muflón lesný(Ovis musimon) Muflón lesný(Ovis musimon) Diviak lesný(Sus scrofa) Muflón lesný-muflónice(Ovis musimon) Muflón lesný-baran(Ovis musimon) Muflón lesný-baran(Ovis musimon) Muflón lesný (Ovis musimon) Líška hrdzavá(Vulpes vulpes) Diviak lesný-diviačica(Sus scrofa) Jeleň lesný-jelienča(Cervus elaphus) Diviak lesný(Sus scrofa) Jeleň lesný (Cervus elaphus)ruja 2012 Diviak lesný(Sus scrofa) Daniel škvrnitý-danielica(Dama dama) Daniel škvrnitý(Dama dama) Zajac poľný (Lepus europaeus) Líška hrdzavá(Vulpes vulpes Diviak lesný(Sus scrofa) Muflón lesný-muflónica(Ovis musimon) Srnec lesný-srna(Capreolus capreolus) Srnec lesný-srna(Capreolus capreolus) Diviak lesný-kanec(Sus scrofa) Muflón lesný (Ovis musimon) Diviak lesný(Sus scrofa) Jeleň lesný(Cervus elaphus) Jeleň lesný(Cervus elaphus)


Späť