Wildlife(divožijúce zvieratá)Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2014 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2014 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2014 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2014 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2014  Svišť vrchovský tatranský(Marmota marmota latirostius)  Svišť vrchovský tatranský(Marmota marmota latirostius)  Svišť vrchovský tatranský(Marmota marmota latirostius) Syseľ pasienkový(Spermophilus citellus) Veverica stromová(Sciurus vulgaris) Srnec lesný(Capreolus capreolus) Diviak lesný(Sus scrofa) Muflón lesný-muflónica(Ovis musimon) Muflón lesný-muflónica(Ovis musimon) Daniel škvrnitý(Dama dama)ruja 2014 Daniel škvrnitý(Dama dama)ruja 2014 Muflón lesný(Ovis musimon) Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2013 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2013 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2013 Jeleň lesný(Cervus elaphus) Zajac poľný (Lepus europaeus) Diviak lesný(Sus scrofa) Diviak lesný-kanec(Sus scrofa) Muflón lesný (Ovis musimon) Muflón lesný(Ovis musimon) Muflón lesný(Ovis musimon) Muflón lesný(Ovis musimon) Diviak lesný(Sus scrofa) Muflón lesný-muflónice(Ovis musimon)


Späť