Wildlife(divožijúce zvieratá)Daniel škvrnitý(Dama dama) Muflón lesný(Ovis musimon) Daniel škvrnitý(Dama dama) Daniel škvrnitý(Dama dama) Diviak lesný-diviačica(Sus scrofa) Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2015 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2015 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2015) Líška hrdzavá-mladý lišiak(Vulpes vulpes) Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2015 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2015 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2015 Srnec hôrny(Capreolus capreolus) Srnec hôrny-srna(Capreolus capreolus) Srnec hôrny-srna(Capreolus capreolus) Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) Jeleň lesný-lane(Cervus elaphus) Jeleň lesný-lane s mladými 
(Cervus elaphus) Jeleň lesný-laň(Cervus elaphus) Jazvec lesný(Meles meles)
Zajac poľný(Lepus europaeus) Diviak lesný(Sus scrofa) Diviak lesný-diviačica(Sus scrofa) Diviak lesný-diviačica(Sus scrofa) Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2014 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2014


Späť