Wildlife(divožijúce zvieratá)Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2015 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2015 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2015) Líška hrdzavá-mladý lišiak(Vulpes vulpes) Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2015 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2015 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2015 Srnec hôrny(Capreolus capreolus) Srnec hôrny-srna(Capreolus capreolus) Srnec hôrny-srna(Capreolus capreolus) Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) Jeleň lesný-lane(Cervus elaphus) Jeleň lesný-lane s mladými 
(Cervus elaphus) Jeleň lesný-laň(Cervus elaphus) Jazvec lesný(Meles meles)
Zajac poľný(Lepus europaeus) Jeleň lesný-lane(Cervus elaphus)
Diviak lesný(Sus scrofa) Diviak lesný-diviačica(Sus scrofa) Diviak lesný(Sus scrofa) Diviak lesný-diviačica(Sus scrofa) Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2014 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2014 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2014 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2014


Späť