Wildlife(divožijúce zvieratá)Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2017 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2017 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2017 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2017 Jeleň lesný(Cervus elaphus) Jeleň lesný(Cervus elaphus) Daniel škvrnitý(Dama dama) Daniel škvrnitý(Dama dama) Diviak lesný(Sus scrofa) Srnec hôrny(Capreolus capreolus) Srnec hôrny-srna(Capreolus capreolus) Srnec hôrny-srna(Capreolus capreolus) diviak lesný(Sus scrofa) Jeleň lesný(Cervus elaphus) Jeleň lesný(Cervus elaphus) Jeleň lesný(Cervus elaphus Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2016 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2016 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2016 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2016 Daniel škvrnitý(Dama dama) Daniel škvrnitý(Dama dama) Muflón lesný(Ovis musimon) Diviak lesný(Sus scrofa) Srnec hôrny-srna(Capreolus capreolus) diviak lesný(Sus scrofa) Líška hrdzavá-lišiak(Vulpes vulpes) Daniel škvrnitý(Dama dama) Daniel škvrnitý(Dama dama)


Späť