Wildlife(divožijúce zvieratá)Srnec hôrny-srna(Capreolus capreolus) Jeleň lesný(Cervus elaphus) Jeleň lesný(Cervus elaphus) Jeleň lesný(Cervus elaphus Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2016 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2016 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2016 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2016 Daniel škvrnitý(Dama dama) Daniel škvrnitý(Dama dama) Daniel škvrnitý(Dama dama) Muflón lesný(Ovis musimon) Diviak lesný(Sus scrofa) Srnec hôrny-srna(Capreolus capreolus) Daniel škvrnitý(Dama dama) Líška hrdzavá-lišiak(Vulpes vulpes) Daniel škvrnitý(Dama dama) Daniel škvrnitý(Dama dama) Daniel škvrnitý(Dama dama) Daniel škvrnitý(Dama dama) Muflón lesný(Ovis musimon) Daniel škvrnitý(Dama dama) Daniel škvrnitý(Dama dama) Daniel škvrnitý(Dama dama) Diviak lesný-diviačica(Sus scrofa) Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2015 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2015 Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2015) Líška hrdzavá-mladý lišiak(Vulpes vulpes) Jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2015


Späť