Wildlife(divožijúce zvieratá)daniel škvrnitý(Dama dama)ruja 2019 daniel škvrnitý(Dama dama)ruja 2019 daniel škvrnitý(Dama dama)ruja 2019 daniel škvrnitý(Dama dama)ruja 2019 daniel škvrnitý(Dama dama)ruja 2019 daniel škvrnitý(Dama dama)ruja 2019 diviak lesný(Sus scrofa) líška hrdzavá(Vulpes vulpes) jeleň lesný(Cervus elaphus))ruja2019 jeleň lesný-jelenčatá(Cervus elaphus) jeleň lesný(Cervus elaphus))ruja2019 srnec hôrny(Capreolus capreolus) srnec hôrny(Capreolus capreolus)-ruja 2019 srnec hôrny(Capreolus capreolus)-ruja 2019 srnec hôrny(Capreolus capreolus) zajac poľný(Lepus europaeus) jeleň lesný(Cervus elaphus) jeleň lesný(Cervus elaphus) jeleň lesný(Cervus elaphus) srnec hôrny(Capreolus capreolus) srnec hôrny(Capreolus capreolus) muflón lesný(Ovis musimon) veverica stromová (Sciurus vulgaris) muflón lesný(Ovis musimon) jeleň lesný(Cervus elaphus) jeleň lesný(Cervus elaphus) jeleň lesný(Cervus elaphus) veverica stromová (Sciurus vulgaris) srnec hôrny(Capreolus capreolus)


Späť