Wildlife(divožijúce zvieratá)veverica stromová (Sciurus vulgaris) muflón lesný(Ovis musimon) líška hrdzavá-lišiak(Vulpes vulpes) jeleň lesný(Cervus elaphus) jeleň lesný(Cervus elaphus) jeleň lesný(Cervus elaphus) veverica stromová (Sciurus vulgaris) srnec hôrny(Capreolus capreolus) srnec hôrny(Capreolus capreolus) daniel škvrnitý(Dama dama)ruja 2018 daniel škvrnitý(Dama dama)ruja 2018 daniel škvrnitý(Dama dama)ruja 2018 muflón lesný(Ovis musimon daniel škvrnitý(Dama dama)ruja 2018 daniel škvrnitý(Dama dama)ruja 2018 jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2018 jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2018 jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2018 jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2018 jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2018 jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2018 jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2018 jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2018 jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2018  jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2018 jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2018 srnec hôrny(Capreolus capreolus) srnec hôrny(Capreolus capreolus) srnec hôrny(Capreolus capreolus)


Späť