Wildlife(divožijúce zvieratá)diviak lesný(Sus scrofa) srnec hôrny(Capreolus capreolus)-ruja 2019 srnec hôrny(Capreolus capreolus)-ruja 2019 srnec hôrny(Capreolus capreolus) zajac poľný(Lepus europaeus) jeleň lesný(Cervus elaphus) jeleň lesný(Cervus elaphus) jeleň lesný(Cervus elaphus) srnec hôrny(Capreolus capreolus) srnec hôrny(Capreolus capreolus) muflón lesný(Ovis musimon) veverica stromová (Sciurus vulgaris) muflón lesný(Ovis musimon) jeleň lesný(Cervus elaphus) jeleň lesný(Cervus elaphus) veverica stromová (Sciurus vulgaris) srnec hôrny(Capreolus capreolus) srnec hôrny(Capreolus capreolus) daniel škvrnitý(Dama dama)ruja 2018 daniel škvrnitý(Dama dama)ruja 2018 muflón lesný(Ovis musimon daniel škvrnitý(Dama dama)ruja 2018 daniel škvrnitý(Dama dama)ruja 2018 jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2018 jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2018 jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2018 jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2018 jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2018 jeleň lesný(Cervus elaphus)ruja 2018


Späť