Vtáctvomyšiarka ušatá(Asio Otus) Kulík riečny (Charadrius dubius) hrdlička divá (Streptopelia turtur) Bažant poľovný (Phasianus colchicus) Hýľ obyčajný (Pyrrhula pyrrhula)  Včelárik zlatý(Merops apiaster)  Včelárik zlatý(Merops apiaster)  Žltochvost domový(Phoenicurus ochruros) Tetrov hlucháň(Tetrao urogallus) Tetrov hlucháň(Tetrao urogallus) Bažant poľovný(Phasianus colchicus) Bažant poľovný(Phasianus colchicus) Hus divá(Anser anser) Hus divá(Anser anser) Kačica divá(Anas platyrhynchos) Rybárik riečny(Alcedo atthis) Rybárik riečny(Alcedo atthis) Myšiarka ušatá(Asio Otus) Labuť veľká(lCygnus olor) Včelárik zlatý(Merops apiaster) Kačica divá(Anas platyrhynchos) Volavka biela(Ardea alba) Čajka smejivá(Chroicocephalus ridibundus) Volavka popolavá(Ardea cinerea) Volavka popolavá(Ardea cinerea) Volavka popolavá(Ardea cinerea) Lyska čierna(Fulica atra) Chochlačka sivá(Aythya ferina) Trasochvost biely(Motacilla alba) Čajka smejivá(Chroicocephalus ridibundus)


Späť