VtáctvoBažant poľovný(Phasianus colchicus) Hus divá(Anser anser) Hus divá(Anser anser) Kačica divá(Anas platyrhynchos) Rybárik riečny(Alcedo atthis) Rybárik riečny(Alcedo atthis) Myšiarka ušatá(Asio Otus) Labuť veľká(lCygnus olor) Včelárik zlatý(Merops apiaster) Kačica divá(Anas platyrhynchos) Volavka biela(Ardea alba) Čajka smejivá(Chroicocephalus ridibundus) Volavka popolavá(Ardea cinerea) Volavka popolavá(Ardea cinerea) Volavka popolavá(Ardea cinerea) Lyska čierna(Fulica atra) Chochlačka sivá(Aythya ferina) Trasochvost biely(Motacilla alba) Čajka smejivá(Chroicocephalus ridibundus) Čajka smejivá(Chroicocephalus ridibundus) Labuť veľká(lCygnus olor) Labuť veľká(lCygnus olor) Labuť veľká(lCygnus olor) Holub domácí(Columba livia f. domestica) Sýkorka čiernohlavá(Parus montanus) Potápka chochlatá(Podiceps cristatus) Labuť veľká(Cygnus olor) Pŕhľaviar čiernohlavý(Saxicola torquata)


Späť