Vtáctvostrakoš červenochrbtý(Lanius collurio) rybárik riečny(Alcedo atthis) volavka popolavá(Ardea cinerea) kulík riečny(Charadrius dubius)  kulík riečny(Charadrius dubius)  kulík riečny(Charadrius dubius)  strakoš červenochrbtý (Lanius collurio) trasochvost biely(Motacilla alba) trasochvost biely(Motacilla alba) bučiačik močiarny(Ixobrychus minutus) kavka tmavá(Corvus monedula) kavka tmavá(Corvus monedula) škorec lesklý(Sturnus vulgaris) škorec lesklý(Sturnus vulgaris) belorítka domová(Delichon urbica kačica divá(Anas platyrhynchos) bažant poľovný (Phasianus colchicus)  krutohlav hnedý(Jynx torquilla) krutohlav hnedý(Jynx torquilla) drozd čierny(Turdus merula) drozd čvikotavý(Turdus pilaris) drozd čvikotavý(Turdus pilaris) kolibiarik čipčavý(Phylloscopus collybita) myšiarka ušatá(Asio Otus) myšiarka ušatá(Asio Otus) jastrab lesný (Accipiter gentilis) myšiak lesný (Buteo buteo) myšiak lesný (Buteo buteo) myšiak lesný (Buteo buteo) Kulík riečny (Charadrius dubius)


Späť