Vtáctvovrabec poľný(Passer montanus) sýkorka veľká(Parus major) čajka smejivá(Chroicocephalus ridibundus) čajka smejivá(Chroicocephalus ridibundus) kalužiačik malý(Actitis hypoleucos) kalužiak sivý(Tringa nebularia) kalužiak červenonohý(Tringa totanus) kačica chrapka(Anas crecca) kačica chrapka(Anas crecca) kalužiak sivý(Tringa nebularia),volavka biela( Egretta alba) kalužiačik malý(Actitis hypoleucos) volavka biela( Egretta alba) rybárik riečny(Alcedo atthis) rybárik riečny(Alcedo atthis) potápač veľký-samica(Mergus merganser) volavka popolavá(Ardea cinerea) strakoš červenochrbtý(Lanius collurio) rybárik riečny(Alcedo atthis) volavka popolavá(Ardea cinerea) kulík riečny(Charadrius dubius)  kulík riečny(Charadrius dubius)  strakoš červenochrbtý (Lanius collurio) trasochvost biely(Motacilla alba) bučiačik močiarny(Ixobrychus minutus) kavka tmavá(Corvus monedula) kavka tmavá(Corvus monedula) škorec lesklý(Sturnus vulgaris) škorec lesklý(Sturnus vulgaris) belorítka domová(Delichon urbica kačica divá(Anas platyrhynchos)


Späť