VtáctvoKolibiarik čipčavý(Phylloscopus collybita) Krutihlav obyčajný(Jynx torquilla) Kulík riečny (Charadrius dubius) Kulík riečny (Charadrius dubius) Kulík riečny (Charadrius dubius) Kulík riečny (Charadrius dubius) Myšiarka ušatá(Asio Otus) Jastrab lesný (Accipiter gentilis) Myšiak lesný (Buteo buteo) Myšiak lesný (Buteo buteo) Myšiak lesný (Buteo buteo) myšiarka ušatá(Asio otus) hrdlička divá (Streptopelia turtur) Bažant poľovný (Phasianus colchicus) Hýľ obyčajný (Pyrrhula pyrrhula)  Včelárik zlatý(Merops apiaster)  Včelárik zlatý(Merops apiaster)  Tetrov hlucháň(Tetrao urogallus) Tetrov hlucháň(Tetrao urogallus) Bažant poľovný(Phasianus colchicus) Bažant poľovný(Phasianus colchicus) Hus divá(Anser anser) Hus divá(Anser anser) Kačica divá(Anas platyrhynchos) Rybárik riečny(Alcedo atthis) Rybárik riečny(Alcedo atthis) Myšiarka ušatá(Asio Otus) Labuť veľká(lCygnus olor) Včelárik zlatý(Merops apiaster)


Späť