Vtáctvoďateľ veľký-samica(Dendrocopos major) žlna zelená(Picus viridis) ďateľ veľký-samec(Dendrocopos major) ďateľ veľký-samica(Dendrocopos major) sýkorka belasá(Parus caeruleus) sýkorka uhliarka(Parus ater) straka čiernozobá(Pica pica) straka čiernozobá(Pica pica) jarabica poľná(Perdix perdix) myšiak lesný(Buteo buteo) brhlík lesný(Sitta europaea) sýkorka belasá(Cyanistes caeruleus) vrabec poľný(Passer montanus) vrabec poľný(Passer montanus) sýkorka veľká(Parus major) čajka smejivá(Chroicocephalus ridibundus) čajka smejivá(Chroicocephalus ridibundus) kalužiak sivý(Tringa nebularia) kalužiak sivý(Tringa nebularia) kalužiačik malý(Actitis hypoleucos) kalužiak červenonohý(Tringa totanus) kalužiak červenonohý(Tringa totanus) kačica chrapka(Anas crecca) kačica chrapka(Anas crecca) kalužiak sivý(Tringa nebularia),volavka biela( Egretta alba) kalužiačik malý(Actitis hypoleucos) volavka biela( Egretta alba) rybárik riečny(Alcedo atthis)


Späť