Vtáctvokalužiak sivý(Tringa nebularia) kalužiak sivý(Tringa nebularia) kalužiačik malý(Actitis hypoleucos) kalužiak červenonohý(Tringa totanus) kalužiak červenonohý(Tringa totanus) kačica chrapka(Anas crecca) kačica chrapka(Anas crecca) kalužiak sivý(Tringa nebularia),volavka biela( Egretta alba) kalužiačik malý(Actitis hypoleucos) volavka biela( Egretta alba) rybárik riečny(Alcedo atthis) rybárik riečny(Alcedo atthis) potápač veľký(Mergus merganser) kalužiačik malý(Actitis hypoleucos) volavka popolavá(Ardea cinerea) volavka popolavá(Ardea cinerea) strakoš červenochrbtý(Lanius collurio) rybárik riečny(Alcedo atthis) volavka popolavá(Ardea cinerea) kulík riečny(Charadrius dubius)  kulík riečny(Charadrius dubius)  kulík riečny(Charadrius dubius)  strakoš červenochrbtý (Lanius collurio) trasochvost biely(Motacilla alba) trasochvost biely(Motacilla alba) bučiačik močiarny(Ixobrychus minutus) kavka tmavá(Corvus monedula) kavka tmavá(Corvus monedula) škorec lesklý(Sturnus vulgaris)


Späť