Motýle a hmyz


Jasoň červenooký(Parnassius apollo) Jasoň červenooký(Parnassius apollo) Jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne) Jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne) Vidlochvost ovocný(Iphiclides podalirius)  Babôčka pŕhľavová(Aglais urticae) Vidlochvost feniklový(Papilio machaon) Pestroň vlkovcový(Zerynthia polyxena) Očkáň traslicový(Coenonympha glycerion) Očkáň medničkový(Coenonympha arcania) Modráčik obyčajný(Polyommatus icarus) Očkáň pohánkový(Coenonympha pamphilus) Askalafus škvrnitokrídly(Ascalaphus macaronius) Askalafus škvrnitokrídly(Ascalaphus macaronius) Súmračník metlicový(Thymelicus sylvestris) Vidlochvost feniklový(Papilio machaon) Ohniváčik veľký(Lycaena dispar) Bielopásovec zemolezový
(Limenitis camilla)  Mlynárik repkový(Pieris napi) Modráčik obyčajný(Polyommatus icarus ) Mlynárik kapustový
(Pieris brassica) Mramorovka obyčajná
(Acronicta rumicis) Modráčik rozchodníkový
(Scolitantides orion) Súmračník metlicový
(Thymelicus sylvestris) Mlynárik rezedový (Pontia daplidice) Ohniváčik veľký
(Lycaena dispar)  Očkáň pohánkový (Coenonympha pamphilus) Vážka obyčajná(Sympetrum vulgatum)


Späť